Gửi tin nhắn bạn bè

Gửi tin nhắn đến nhiều bạn bè trên Facebook.

Chọn Tính năng tương tác --> Gửi tin nhắn đến bạn bè theo như hình dưới.

Bước 1: chọn Thiết lập

  • Bạn bè của bạn: Danh sách bạn bè chọn bạn bè cần gửi tin nhắn.

  • Danh sách người dùng từ bài Post: Điền liên kết của bài viết sau đó Tìm bạn

    chọn bạn bè cần gửi tin nhắn.

Sau khi chọn bạn bè bên góc phải sẽ hiện ra danh sách bạn bè được chọn.

Bước 2: Điền nội dung và Hình ảnh cần gửi

Bước 3: chọn thời gian giữa 2 lần gửi tin nhắn gồm thời gian tối thiểu và thời gian tối đa,thời gian tối thiểu bắt buộc phải nhỏ hơn thời gian tối đa.

Ví dụ thời gian tối thiểu là 15s và thời gian tối đa là 30s thì thời gian gửi tin nhắn sẽ vào ngẫu nhiên theo khoảng trong 15s đến 30s.

Bước 4: Chờ gửi tin nhắn

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF.

Last updated