Quyền Riêng Tư Facebook

Thiết lập các tính năng riêng tư đặc biệt trên Facebook.

Chọn menu đầu tiên thuộc Tính năng Tài khoản chọn tab Quyền Riêng tư.

Có 4 tính năng đặc biết thiết lập Quyền riêng tư bao gồm :

  • Chặn Đã xem trong trò chuyện: Khi kích hoạt thì Người nhận tin nhắn sẽ không nhìn thấy được người gửi đã xem.

  • Chặn Đang trả lời trong trò chuyện: Khi kích hoạt thì Người nhận tin nhắn sẽ không nhìn thấy được người gửi đang nhập tin nhắn xem.

  • Chặn Hoạt động lần cuối: Trạng thái hoạt động sẽ cho bạn bè và người liên hệ biết thời điểm bạn đang hoạt động hoặc hoạt động gần đây trên Facebook hoặc Messenger. Khi kích hoạt thì bạn bè của bạn sẽ không nhìn thấy bạn offline từ lần cuối cùng gần đây nhất.

  • Chặn Đã xem Story trên Facebook: Story ở đây chính là phần Tin của bạn trên Facebook.

Khi kích hoạt thì bạn có thể xem mọi tin của bạn bè trên Facebook mà bạn bè không thể biết bạn đã xem.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF.

Last updated