Mời tham gia Nhóm

Mời bạn bè thích nhóm trên facebook.

Từ Extension chọn Tính năng nhóm -> Mời tham gia Nhóm

Bước 1: Điền Link nhóm: Vào nhóm muốn mời bạn bè tham gia,copy link trên thanh trình duyệt có dạng

Ví dụ: https://www.facebook.com/groups/HocvienYTB/permalink/2867041440090816/ là link đúng.

Bước 2: chọn thời gian giữa 2 lần Tương tác gồm thời gian tối thiểu và thời gian tối đa,thời gian tối thiểu bắt buộc phải nhỏ hơn thời gian tối đa.

Ví dụ thời gian tối thiểu là 15s và thời gian tối đa là 30s thì thời gian tương tác sẽ vào ngẫu nhiên theo khoảng trong 15s đến 30s.

Bước 3: Chọn Tất cả bạn bè hoặc Bạn bè đang Online.

  • Tất cả bạn bè: gửi lời mới tới tất cả bạn bè bao gồm đang Online và Offline

  • Bạn bè đang Online: Chỉ gửi lời mời tới bạn bè đang Online.

Bước 4: chọn bạn bè cần mới ví dụ

Bước 5: Bạn bè sẽ nhận được lời mời sau khi có thông báo.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF.

Last updated