Hủy tham gia nhiều nhóm

Hủy tham gia các nhóm trên facebook.

Chọn nhóm cần Hủy và ấn Bắt đầu sẽ rời khỏi các nhóm đã tham gia.

Thời gian giữa 2 lần Tương tác gồm thời gian tối thiểu và thời gian tối đa,thời gian tối thiểu bắt buộc phải nhỏ hơn thời gian tối đa.

Ví dụ thời gian tối thiểu là 15s và thời gian tối đa là 30s thì thời gian tương tác sẽ vào ngẫu nhiên theo khoảng trong 15s đến 30s.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF.

Last updated