Chọc ghẹo Bạn bè(Poke)

Auto chọc bạn bè (pokes) là hình thức tăng tương tác với bạn bè, thông qua việc gửi chọc (pokes) tới họ. Tool auto chọc bạn bè giúp bạn chọc hàng loạt bạn bè tiết kiệm thời gian của bạn.

Chọn menu đầu tiên thuộc Tính năng Tương tác chọn tab Chọc ghẹo bạn bè .

Bước 1: Thời gian giữa 2 lần Poke: chọn thời gian giữa 2 lần Tương tác gồm thời gian tối thiểu và thời gian tối đa,thời gian tối thiểu bắt buộc phải nhỏ hơn thời gian tối đa.

Ví dụ thời gian tối thiểu là 15s và thời gian tối đa là 30s thì thời gian tương tác sẽ vào ngẫu nhiên theo khoảng trong 15s đến 30s.

Bước 2: Chọn Tất cả bạn bè hoặc Bạn bè đang Online.

  • Tất cả bạn bè: gửi lời mới tới tất cả bạn bè bao gồm đang Online và Offline

  • Bạn bè đang Online: Chỉ gửi lời mời tới bạn bè đang Online.

Bước 4: Bạn bè sẽ bị chọc sau khi có thông báo.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF.

Last updated