Khiên bảo vệ

Bảo vệ hình đại diện

Tính năng khi bật khiên bảo vệ :

  • Sẽ hiển thị một khiên nhỏ màu xanh dưới ảnh đại diện của bạn.

  • Người dùng không thể tải xuống ảnh của bạn.

Last updated