HELP - FFF.BLUE
Search
K
Comment on page

Khiên bảo vệ

Bảo vệ hình đại diện
Tính năng khi bật khiên bảo vệ :
  • Sẽ hiển thị một khiên nhỏ màu xanh dưới ảnh đại diện của bạn.
  • Người dùng không thể tải xuống ảnh của bạn.