Mời bạn bè thích Fanpage

Mời bạn bè tất cả bạn bè thích Fanpage trên facebook.

. Chọn Tính năng bạn bè --> Mời bạn thích FanPage theo như hình dưới.

Bước 1: Điền link FanPage( bắt buộc ) ví dụ https://www.facebook.com/fff.com.vn/

Bước 2: Nhập lời nhắn (Không bắt buộc): 1 đoạn text bất kì.

Bước 3: Chọn Tất cả bạn bè hoặc Bạn bè đang Online.

  • Tất cả bạn bè: gửi lời mới tới tất cả bạn bè bao gồm đang Online và Offline

  • Bạn bè đang Online: Chỉ gửi lời mời tới bạn bè đang Online.

Bước 5: Bạn bè sẽ nhận được lời mời sau khi có thông báo.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF.

Last updated