Tìm Nhóm từ bạn bè

Thiết lập tìm group dựa theo bạn bè đã tham gia

Bước 1: nhập Link (ID) của facebook cá nhân bạn bè cần tìm. Phải là bạn bè đã kết bạn thì mới tìm được

Bước 2: Tìm Group và chọn bạn.

Bước 4: Thông báo

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF.

Last updated